Prawo Pracy

Prawo Pracy – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski podejmuje się obrony praw pracowników. Kancelaria Prawna specjalizuje się w prawie pracy. W sporach z pracodawcami to pracownik jest słabszą stroną. Prawo pracy daje jednak możliwość skutecznej obrony spraw pracowniczych przez pracownika. Dlatego warto będąc pracownikiem walczyć o swoje prawa i wchodzić w spory sądowe z pracodawcą.

Niestety w dzisiejszych czasach pracodawca bardzo często nadużywa swojej pozycji w stosunku do pracownika. Nierzadkie są sytuacje, gdzie pracownik jest poddawany w pracy mobbingowi lub innej formie niedozwolonego nacisku. Dodatkowo pracownik może wejść w konflikt z pracodawcą na tle wynagrodzenia, urlopów oraz innych praw i obowiązków jakie przysługują pracownikowi na podstawie prawa pracy.

Prawo Pracy – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski podejmuje się reprezentowania swoich klientów z zakresu prawa pracy na wszystkich etapach postępowania. Prawnik reprezentuje swoich klientów na etapie przedsądowym oraz również na etapie prowadzenia spraw sądowych. Duże doświadczenie prawnika Pruszków w prawie pracy owocowało pomyślnym dla pracowników zakończeniem sporów sądowych.