Prawo Karne

Prawo Karne – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski podejmuje się obrony swoich klientów na wszystkich etapach postępowania karnego jak również postępowań karno-skarbowych oraz spraw o wykroczenia. Prawo karne jak  również prawo karne skarbowe jest w obecnym stanie prawnym skomplikowane i restrykcyjne, co powoduje, że coraz częściej w życiu obywatela powstaje potrzeba obrony jego praw i wolności przed organami ścigania państwa. Prawo karne, które obecnie obowiązuje na terenie naszego kraju powoduje, że obywatel niejednokrotnie może, nawet nieświadomie naruszyć normy prawa karnego i stanąć na ławie oskarżonych.

W takiej sytuacji koniecznością jest zwrócenie się do profesjonalnego podmiotu – kancelarii adwokackiej – w celu uzyskania skutecznej oraz niezależnej i autonomicznej pomocy prawnej w trudnej dla klienta sytuacji. Organy ścigania takie jak policja, prokuratura, izby celne itp. działają w sposób skuteczny i mający na celu uzyskanie skazania osoby oskarżonej. W takiej sytuacji pomoc profesjonalnego prawnika jest niezbędna i może uchronić klienta przed negatywnymi skutkami prawnymi. Dostęp do adwokata w procesie karnym jest podstawową wolnością obywatelską zagwarantowaną przez Konstytucję RP.

Kancelaria Adwokacka Artur Roguski z siedzibą w Pruszkowie reprezentuje również w postępowaniu karnym osoby pokrzywdzone czynem zabronionym i występujące w procesie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Prawo karne daje osobie pokrzywdzonej możliwość uzyskania odszkodowania od sprawcy czynu zabronionego szkody wynikłej z dokonanego przestępstwa w procesie karnym. Jest to korzystniejsza forma uzyskania odszkodowania przez pokrzywdzonego niż występowanie w oddzielnym procesie cywilnym przeciwko sprawcy. Należycie reprezentowana osoba pokrzywdzona ma szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania, bez konieczności generowania kosztów dodatkowego procesu cywilnego.

Adwokat Artur Roguski posiada duże doświadczenie w prowadzeniu obrony w procesach karnych, karno-skarbowych i mandatowych. W swojej praktyce często udawało mu się kończyć sprawy na uniewinnieniu oskarżonego.