Prawo Cywilne

Prawo Cywilne – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym. Mecenas Artur Roguski zdobył gruntowne doświadczenie w zakresie pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie, w wydziale cywilnym (gospodarczym) oraz w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Wiedza ta jest wiedzą poza książkową i nie można jej posiąść w inny sposób niż poprzez długoletnią pracą bezpośrednia z sędziami w sądach powszechnych. Jednocześnie nie da się przecenić doświadczenia zdobytego przy pracy z sędziami sądów powszechnych, ponieważ doświadczenie te dało wgląd na wewnętrzną pracę sądów i sędziów.

Warsztat pracy sędziego, jego sposób rozumowania podczas procesu wyrokowania  dają gruntowne podstawy do skutecznego formowania roszczeń, dobór odpowiednich dla skutecznego prowadzenia sprawy dowodów i twierdzeń zawarty w pismach procesowych wnoszonych do sądu. Wiedzę taką można zdobyć tylko w jeden sposób i jest to umiejętność rzadka wśród prawników będących radcami prawnymi i adwokatami. Jednocześnie jest to doświadczenie, które bardzo ułatwia skuteczne i zwycięskie prowadzenie spraw klientów, ponieważ znając tok myślowy sędziów podczas orzekania w sprawie dużo łatwiej jest sformułować wnioski i twierdzenia i ogólnie poprowadzić proces w takim kierunku, żeby przekonać sąd do twierdzeń strony reprezentowanej i jak najlepsze dla klienta zakończenie procesu sądowego. Oprócz opisanego powyżej atutu wynikającego z doświadczenia nabytego w długoletniej pracy z sędziami powszechnymi podczas procesu rozstrzygania sporów sądowych właściciel kancelarii adwokackiej Pruszków.

Kancelaria Adwokacka Artur Roguski,  mecenas Artur Roguski posiada rozległą wiedzę merytoryczną w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, własności intelektualnej i innych gałęzi prawa wchodzących w zbiór gałęzi prawa rozumianej jako prawo cywilne.

Kancelaria adwokacka Pruszków – kancelaria adwokacka Artur Roguski oferuje swoją pomoc w pełnym zakresie związanym z prawem cywilnym.