Pomoc Frankowiczom

Oferta Kancelarii Adwokackiej Artura Roguskiego skierowana jest także do osób posiadających niekorzystny kredyt hipoteczny we frankach. Są to sprawy trudne i z tego względu pomoc prawna jaką zaoferować może Adwokat Artur Roguski Pruszków jest doskonałym rozwiązaniem zwiększającym znacznie szansę na wygraną w procesie sądowym.

Kancelaria Adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski pomoże w ocenie dokumentów kredytowych pod kątem zasadności składania pozwu do sądu. Pierwsza porada i zapoznanie się z dokumentacją w Kancelarii Adwokackiej Artura Roguskiego jest bezpłatna. W przypadku dobrych prognoz kancelaria prawna Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski podejmie się prowadzenia sprawy i reprezentowania klienta przed sądami wszystkich instancji.

Kwestia kredytów frankowych jest poważnym problemem dla wielu osób. Dzięki korzystnemu wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-260/18) z dnia 3.10.2019 r., dla wielu frankowiczów otwierają się możliwości na wygraną z bankiem. Trybunał uznał, że nieuczciwych warunków umowy kredytowej narzuconych przez bank, a dotyczących różnic kursowych nie można zastąpić ogólnymi przepisami prawa cywilnego obowiązującego w Polsce. Zgodnie z wyrokiem, jeśli po usunięciu abuzywnych, niezgodnych z prawem klauzuli zawartych w umowie nie jest możliwe utrzymanie się umowy, sąd ma możliwość unieważnienia umowy kredytowej.

W zależności od wielu warunków, w tym treści umowy kredytowej różne mogą być ścieżki dochodzenia swoich praw przez frankowiczów przed sądem. Z tego właśnie względu kluczowa jest profesjonalna analiza umowy przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego. Adwokat Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski pomoże obiektywnie ocenić szansę i wybrać drogę procesową z bankiem. W grę może wchodzić między innymi zmiana waluty (przewalutowanie), ale także unieważnienie umowy kredytu.

Dokumentami, które należy przeanalizować przed złożeniem sprawy do sądu są: umowa kredytowa, ale także polisy ubezpieczeń i OWU, a także regulaminy dołączone do umowy kredytu, zestawienie spłaty rat i sposób obliczania odsetek. Po zapoznaniu się z dokumentami Kancelaria Adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski przedstawi klientowi możliwości, wyjaśni wszystkie zagadnienia i określi wartość roszczeń. Następnie, w porozumieniu z klientem ustali najkorzystniejszy sposób dochodzenia swoich praw. Profesjonalna pomoc i pomoc prawna, jak Kancelaria Adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w przypadku kredytów frankowych jest najlepszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem.