Obsługa Prawna Firm

Obsługa Prawna Firm – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług prawnych skierowanych stricte do przedsiębiorców. Adwokat podejmuje się zastępstwa procesowego w sporach z innymi przedsiębiorcami, klientami oraz reprezentuje swoich klientów przed organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Prawnik podejmuje się obrony przedsiębiorców jak również klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi w sprawach karno – skarbowych.

Obsługa Prawna Podmiotów Gospodarczych – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w swojej ofercie skierowanej do przedsiębiorców pomaga im w tworzeniu umów, wzorów regulaminów, na zlecenie przedsiębiorcy czuwa nad prawidłowością prawną przeprowadzanych transakcji, uzyskiwania pozwoleń i koncesji.

Obsługa Prawna Przedsiębiorstw – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski posiada w swojej ofercie usługę outsourcingu całościowej obsługi prawnej przedsiębiorcy. Usługa ta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy ze względu na rodzaj i wielkość prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej są zmuszeni do posiadania w swoim przedsiębiorstwie działu prawnego, który pełni rolę pomocniczą do głównej działalności przedsiębiorstwa i generuje spore koszty ekonomiczne oraz pracownicze. Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski proponuje przeniesienie całej obsługi prawnej takiego przedsiębiorcy do kancelarii prawnej – Kancelarii Adwokackiej Artur Roguski, gdzie obsługa prawna na rzecz przedsiębiorcy będzie prowadzona w sposób profesjonalny i całościowy.

Przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania oszczędności ekonomicznej, ponieważ nie będzie zmuszony do utrzymywania swojego działu prawnego. Zgodnie z indywidualną, korzystną umową zawartą z Kancelarią Adwokacką Artur Roguski, będzie mógł liczyć na profesjonalną obsługę prawną swojej firmy w okresach, w których taka pomoc jest niezbędna, przy czym w okresie mniejszego zapotrzebowania na usługi prawne koszty przedsiębiorcy będą dużo mniejsze niż w sytuacji utrzymywania działu prawnego w przedsiębiorstwie. Oprócz korzyści czysto ekonomicznych związanych z zawarciem umowy całościowej obsługi prawnej przedsiębiorcy zawartej z kancelarią prawną Pruszków – Kancelarią Adwokacką Artur Roguski przedsiębiorca może liczyć na korzyści związane z odciążeniem swojej firmy z problemów zarządzania dodatkowym działem w firmie, który nie jest związany bezpośrednio z główną działalnością firmy oraz problemami czysto personalnymi pracowników zatrudnionych w wewnętrznym dziale prawnym przedsiębiorcy. Wymierną korzyścią przedsiębiorcy będzie dodatkowo wyeliminowanie problemu z zapewnieniem zastępstwa w pracy w sytuacji urlopów, zwolnień lekarskich pracowników.

Reasumując: usługa całościowej obsługi prawnej proponowana przez Kancelarię Adwokacką Artur Roguski w Pruszkowie wiąże się z dużymi oszczędnościami dla przedsiębiorcy, ponieważ przedsiębiorca uzyska korzyści ekonomiczne związane z outsourcingiem obsługi prawnej przedsiębiorstwa do Kancelarii Adwokackiej Artur Roguski w Pruszkowie – utrzymywanie stałego działu prawnego w strukturach przedsiębiorstwa jest drogie i nieefektywne. Dodatkowo ułatwi zarządzanie swoim przedsiębiorstwem, ponieważ nadzór właścicielski zostanie ograniczony w zakresie jednego dział – działu prawnego przedsiębiorcy – co skutkować będzie na przełożenie większej uwagi przedsiębiorcy w główne nurty działalności jego przedsiębiorstwa (tj. skupienia się i zwiększenia uwagi właściciela na głównym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa), co powinno zwiększyć efektywność przedsiębiorcy i co za tym idzie przełożyć się na zwiększenie zysków właściciela przedsiębiorstwa.

Dodatkową korzyścią związaną z powierzeniem całościowej obsługi prawnej przedsiębiorcy Kancelarii Adwokackiej Pruszków Artur Roguski w zamian utrzymywania własnego działu prawnego jest fakt, że przedsiębiorca ograniczy w swojej firmie problemy kadrowo – osobowe takie jak absencja pracowników związanych urlopami, zwolnieniami lekarskimi itp. W zamian przedsiębiorca uzyska od Kancelarii Adwokackiej Artur Roguski w Pruszkowie profesjonalną, pełną obsługę prawną swojego przedsiębiorstwa, przy optymalizacji jego kosztów związanych z obsługą prawną. Kancelaria Adwokacka Artur Roguski z siedzibą w Pruszkowie oferuje w ramach wyżej opisanej usługi szereg promocji  oraz zniżek na świadczone usługi, które nie będą dostępne w innych formach współpracy z kancelarią prawną.

 

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w Pruszkowie świadczy również usługi w zakresie obsługi prawnej związanej z zakończeniem działalności gospodarczej  oraz w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Adwokat Artur Roguski posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i naprawczych przedsiębiorców.