Kancelaria Adwokacka, Prawna - Pruszków

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski z siedzibą w Pruszkowie zajmuje się szerokim spektrum spraw z jakimi może się w dzisiejszym życiu spotkać zarówno klient indywidualny jak i przedsiębiorca.

Kancelaria adwokacka Pruszków, prowadzona przez mecenasa Artura Roguskiego specjalizuje się w szczególności w sprawach karnych, w tym sprawach karno-skarbowych, sprawach cywilnych, w szczególności w zasięgu zainteresowania znajdują się takie dziedziny jak prawo spadkowe, prawo cywilne, odszkodowania.

Adwokat Artur Roguski posiada również duże doświadczenie w skutecznym prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym reprezentowanie klientów w sprawach rozwodowych, w sprawach o opiekę nad dziećmi i o alimenty oraz pozostałymi aspektami związanymi z prawem rodzinnym. Prawnik podejmuje się również pomocy klientom  indywidualnym w ich sporach z pracodawcami (prawo pracy) oraz jest specjalistą w dziedzinie prawa spadkowego.

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski posiada w swojej ofercie szeroki zakres usług prawnych skierowanych stricte do przedsiębiorców. Adwokat podejmuje się zastępstwa procesowego w sporach z innymi przedsiębiorcami, klientami oraz reprezentuje swoich klientów przed organami administracji publicznej oraz organami ścigania. Prawnik podejmuje się obrony przedsiębiorców jak również klientów indywidualnych przed sądami powszechnymi w sprawach karno – skarbowych.

Kancelaria prawna Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w swojej ofercie skierowanej do przedsiębiorców pomaga im w tworzeniu umów, wzorów regulaminów, na zlecenie przedsiębiorcy czuwa nad prawidłowością prawną przeprowadzanych transakcji, uzyskiwania pozwoleń i koncesji.

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski posiada w swojej ofercie usługę outsorsingu całościowej obsługi prawnej przedsiębiorcy. Usługa ta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy ze względu na rodzaj i wielkość prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej są zmuszeni do posiadania w swoim przedsiębiorstwie działu prawnego, który pełni rolę pomocniczą do głównej działalności przedsiębiorstwa i generuje spore koszty ekonomiczne oraz pracownicze.

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski proponuje przeniesienie całej obsługi prawnej takiego przedsiębiorcy do kancelarii prawnej – Kancelarii Adwokackiej Artur Roguski, gdzie obsługa prawna na rzecz przedsiębiorcy będzie prowadzona w sposób profesjonalny i całościowy. Przedsiębiorca będzie miał możliwość dokonania oszczędności ekonomicznej, ponieważ nie będzie zmuszony do utrzymywania swojego działu prawnego. Zgodnie z indywidualną, korzystną umową zawartą z Kancelarią Adwokacką Artur Roguski, będzie mógł liczyć na profesjonalną obsługę prawną swojej firmy w okresach, w których taka pomoc jest niezbędna, przy czym w okresie mniejszego zapotrzebowania na usługi prawne koszty przedsiębiorcy będą dużo mniejsze niż w sytuacji utrzymywania działu prawnego w przedsiębiorstwie. Oprócz korzyści czysto ekonomicznych związanych z zawarciem umowy całościowej obsługi prawnej przedsiębiorcy zawartej z kancelarią prawną Pruszków – Kancelarią Adwokacką Artur Roguski przedsiębiorca może liczyć na korzyści związane z odciążeniem swojej firmy z problemów zarządzania dodatkowym działem w firmie, który nie jest związany bezpośrednio z główną działalnością firmy oraz problemami czysto personalnymi pracowników zatrudnionych w wewnętrznym dziale prawnym przedsiębiorcy. Wymierną korzyścią przedsiębiorcy będzie dodatkowo wyeliminowanie problemu z zapewnieniem zastępstwa w pracy w sytuacji urlopów, zwolnień lekarskich pracowników.

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w Pruszkowie świadczy również usługi w zakresie obsługi prawnej związanej z zakończeniem działalności gospodarczej  oraz w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Adwokat Artur Roguski posiada duże doświadczenie w prowadzeniu spraw upadłościowych i naprawczych przedsiębiorców.

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w Pruszkowie posiada również w ofercie pomoc i prowadzenie spraw przeciwko bankom dla kredytobiorców zaciągających kredyty w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich (kredyty frankowe) pozwalającą na efektywną i skuteczną walkę z dużymi podmiotami prawa cywilnego takimi jak banki. Doświadczenie zdobyte w trakcie długotrwałej pracy w wydziałach cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie powoduje, że adwokat Artur Roguski doskonale orientuje się w meandrach procesu cywilnego, co stanowi warunek niezbędny w  skutecznej walce o prawa klienta, który zaciągnął kredyt frankowy i poszukuje obecnie pomocy w skutecznej walce z bankami.

Kancelaria adwokacka Pruszków – Kancelaria Adwokacka Artur Roguski w Pruszkowie oferuje całkowicie bezpłatną, pierwszą, ustną opinię prawną (oferta rozciąga się również na analizę umowy kredytu frankowego pod kątem zasadności i skuteczności wniesienia pozwu w imieniu klienta przeciwko bankom). 

Zapraszam również wszystkie osoby z miast: Piastów, Nadarzyn, Komorów.